• Câu hỏi: Thưa thây, Vì sao trong cây có điện?

    Dược hỏi Đặng Nhật Hòa đến Thanh Quang trên 17 Th5 2017.
    • Hình chụp: Lê Thanh Quang

      Lê Thanh Quang Các câu hỏi chưa được trả lời của tôi:


      trong cây có khả năng dẫn điện ( vì có nước), có điện sinh học thôi nhé con ( điện sinh học do cây quang hợp ánh sáng, hấp thu dinh dưỡng để phát triển), lượng phát triển này người ta dùng làm chất đốt hoặc ủ lên men để sinh ra khí làm chất đốt.

Các bình luận